+48 957 230 664
Slide background

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM O PROFILU ARTYSTYCZNYM

Slide background
Slide background
Slide background
TRWA JESZCZE REKRUTACJA NA ROK 2014 - 2015

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM O PROFILU ARTYSTYCZNYM

Szkoła realizuje programy nauczania w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oparte na podstawie programowej kształcenia ogólnego MEN oraz dodatkowe autorskie programy nauczania plastyki, muzyki i tańca.

logo_male1. Szkoła zapewnia pełny rozwój dziecka  z uwzględnieniem strefy intelektualnej, fizycznej i artystycznej.
2. Szkoła realizuje obowiązkowe podstawy programowe kształcenia ogólnego zatwierdzone przez MEN.
3. Dodatkowo Szkoła realizuje autorskie programy nauczania z zakresu muzyki, tańca i plastyki.
4. Uczniowie zdobywają i poszerzają swoją wiedzę, a także rozwijają umiejętności na zajęciach edukacyjnych oraz na dodatkowych lekcjach:  języka angielskiego, elementów informatyki, nauki pływania, umuzykalnienia z rytmiką i w kołach zainteresowań (kl. IV – VI).
W zależności od posiadanych predyspozycji i uzdolnień artystycznych, wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach jednego z profili:

• Profil Plastyczny – rysunek, – malarstwo, – grafika, – rzeźba w materiałach szkolnych.

• Profil Baletowy – taniec ludowy, – taniec klasyczny, – taniec współczesny, – umuzykalnienie, – gra na fortepianie.

1. Szkoła funkcjonuje w budynku przy ul. Cegielskiego 1.
2. Szkoła dysponuje:

– salą lekcyjną dla każdego oddziału, – pracownią plastyczną, – salą baletową, – salą gimnastyczną, – pracownią komputerową.

1. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie i nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Zajęcia z przedmiotów artystycznych prowadzą specjaliści o uznanych osiągnięciach artystycznych i pedagogicznych.
3. Nauczyciele stale współpracują z rodzicami uczniów tworząc atmosferę rzetelnej pracy, życzliwości i przyjaźni wspierając rozwój każdego ucznia.
Piszą o nas
  • To nie przypadek, że najlepsza jest szkoła prywatna, bo czołówce są jeszcze dwie inne szkoły niepubliczne. Prywatna Szkoła Podstawowa o Profilu Artystycznym (średnio: 29,5 pkt.) i Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców (średnio: 31,7 pkt).

    Gorzow24.pl

Szkolne Aktualności

„Biel i czerń nie są nudne”

20 września 2014 roku o godzinie 11.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka…

Pani Policjantka i Tygrysek LUPO :)

17 września uczniowie z klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z Panią Policjantką,…

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W dniu 17 września odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu…

Lokalizacja szkoły

  • men
  • przyjaciel_zwierzat
  • szkola_bez_przemocy
  • odkrywcy