+48 957 230 664
Slide background

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM O PROFILU ARTYSTYCZNYM

Slide background
Slide background
Slide background
UWAGA! UWAGA! REKRUTACJA UCZNIÓW NA ROK 2015 - 2016

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM O PROFILU ARTYSTYCZNYM

Szkoła realizuje programy nauczania w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oparte na podstawie programowej kształcenia ogólnego MEN
oraz dodatkowe autorskie programy nauczania plastyki, muzyki i tańca.

logo_male1. Szkoła zapewnia pełny rozwój dziecka  z uwzględnieniem strefy intelektualnej, fizycznej i artystycznej.
2. Szkoła realizuje obowiązkowe podstawy programowe kształcenia ogólnego zatwierdzone przez MEN.
3. Dodatkowo Szkoła realizuje autorskie programy nauczania z zakresu muzyki, tańca i plastyki.
4. Uczniowie zdobywają i poszerzają swoją wiedzę, a także rozwijają umiejętności na zajęciach edukacyjnych oraz na dodatkowych lekcjach:  języka angielskiego, elementów informatyki, nauki pływania, umuzykalnienia z rytmiką i w kołach zainteresowań (kl. IV – VI).
W zależności od posiadanych predyspozycji i uzdolnień artystycznych, wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach jednego z profili:

• Profil Plastyczny
– rysunek,
– malarstwo,
– grafika,
– rzeźba w materiałach szkolnych.

• Profil Baletowy
– taniec ludowy,
– taniec klasyczny,
– taniec współczesny,
– umuzykalnienie,
– gra na fortepianie.

1. Szkoła funkcjonuje w budynku przy ul. Cegielskiego 1.
2. Szkoła dysponuje:

– salą lekcyjną dla każdego oddziału,
– pracownią plastyczną,
– salą baletową,
– salą gimnastyczną,
– pracownią komputerową.

1. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie i nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Zajęcia z przedmiotów artystycznych prowadzą specjaliści o uznanych osiągnięciach artystycznych i pedagogicznych.
3. Nauczyciele stale współpracują z rodzicami uczniów tworząc atmosferę rzetelnej pracy, życzliwości i przyjaźni wspierając rozwój każdego ucznia.

Lokalizacja szkoły