+48 957 230 664

Plan lekcji – podstawowa

W tym miejscu umieszczamy informacje z działalności naszej szkoły.

KLASA 0PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
8.00-8.45WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEPLASTYKAWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
8.55-9.40WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
9.50-10.35WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
10.45-11.30WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEPLASTYKAWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNETANIEC WSPÓŁCZESNYWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
11.55-12.40WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNETANIEC NOWOCZESNYWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
12.50-13.35EDUKACJA MUZYCZNAWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEWYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
13.45-14.30WYCHOWANE PRZEDSZKOLNE
14.35-15.20
15.25-16.10
KLASA IPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
TANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCY
8.00-8.45RELIGIAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
8.55-9.40JĘZYK ANGIELSKIJĘZYK ANGIELSKITANIEC KLASYCZNY/PLASTYKAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
9.50-10.35EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNATANIEC WSPÓŁCZESNY/ŚWIETLICAJĘZYK ANGIELSKI
10.45-11.30EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
11.55-12.40TANIEC WSPÓŁCZESNY/PLASTYKAEDUKACJA INFORMATYCZNA grupa 1/ ŚWIETLICA grupa 2WFEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAMUZYKA
12.50-13.35PLASTYKA/ŚWIETLICAEDUKACJA INFORMATYCZNA grupa 2/ ŚWIETLICA grupa 1RELIGIAWF
13.45-14.30JĘZYK ANGIELSKIJĘZYK ANGIELSKI
14.35-15.20
15.25-16.10
KLASA IIAPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
TANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCY
8.00-8.45JĘZYK ANGIELSKIMUZYKAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
8.55-9.40RELIGIATANIEC KLASYCZNY/PLASTYKAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
9.50-10.35EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
10.45-11.30EDUKACJA INFORMATYCZNAJĘZYK ANGIELSKITANIEC WSPÓŁCZESNY/ PLASTYKAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
11.55-12.40EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNATANIEC WSPÓŁCZESNY/ŚWIETLICAJĘZYK ANGIELSKI
12.50-13.35EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAJĘZYK ANGIELSKIJĘZYK ANGIELSKIBASEN
13.45-14.30BASENRELIGIABASEN
14.35-15.20BASENPLASTYKA/ŚWIETLICA
15.25-16.10
KLASA IIBPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
TANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCY
8.00-8.45JĘZYK ANGIELSKIEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAJĘZYK ANGIELSKI
8.55-9.40EDUKACJA WCZESNOSZKOLNATANIEC KLASYCZNY/PLASTYKAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
9.50-10.35EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA INFORMATYCZNAJĘZYK ANGIELSKIEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
10.45-11.30EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNATANEC WSPÓŁCZESNY/PLASTYKAJĘZYK ANGIELSKIEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
11.55-12.40MUZYKAJĘZYKA ANGIELSKIEDUKACJA WCZESNOSZKOLNATANIEC WSPÓŁCZESNY/ŚWIETLICARELIGIA
12.50-13.35EDUKACJA WCZESNOSZKOLNARELIGIAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNABASEN
13.45-14.30BASENEDUKACJA WCZESNOSZKOLNABASEN
14.35-15.20BASENPLASTYKA/ŚWIETLICA
15.25-16.10
KLASA IIIPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
TANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCY
8.00-8.45EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAJĘZYK ANGIELSKIEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNARELIGIA
8.55-9.40EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAJĘZYK ANGIELSKIEDUKACJA INFORMATYCZNATANIEC KLASYCZNY/ŚWIETLICA
9.50-10.35JĘZYK ANGIELSKIEDUKACJA WCZESNOSZKOLNATANIEC WSPÓŁCZESNY/PLASTYKAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAMUZYKA
10.45-11.30EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNARELIGIAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
11.55-12.40EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAEDUKACJA WCZESNOSZKOLNAJĘZYK ANGIELSKIEDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
12.50-13.35EDUKACJA WCZESNOSZKOLNATANIEC WSPÓŁCZESNY/PLASTYKAJĘZYK ANGIELSKI
13.45-14.30EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAPLASTYKA/ŚWIETLICA
14.35-15.20
15.25-16.10
KLASA IVPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
TANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCY
8.00-8.45MATEMATYKAJĘZYK NIEMIECKIWFJĘZYK NIEMIECKITANIEC KLASYCZNY/ŚWIETLICA
8.55-9.40JĘZYK POLSKIJĘZYK ANGIELSKIMATEMATYKAPRZYRODAJĘZYK ANGIELSKI
9.50-10.35JĘZYK POLSKIMATEMATYKAJĘZYK POLSKIJĘZYK ANGIELSKIGODZINA WYCHOWAWCZA
10.45-11.30WFJĘZYK POLSKIINFORMATYKAWYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIEMATEMATYKA
11.55-12.40JĘZYK ANGIELSKIMUZYKAJĘZYK ANGIELSKIMATEMATYKAJĘZYK POLSKI
12.50-13.35HISTORIATECHNIKATANIEC WSPÓŁCZESNY/PLASTYKAJĘZYK POLSKIPRZYRODA
13.45-14.30RELIGIAWFPLASTYKA/ŚWIETLICATANIEC WSPÓŁCZESNY/ŚWIETLICARELIGIA
14.35-15.20ŚWIETLICA/PLASTYKAWF
15.25-16.10
KLASA VPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
TANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCY
8.00-8.45JĘZYK POLSKIHISTORIAHISTORIAGODZINA WYCHOWAWCZATANIEC KLASYCZNY/ŚWIETLICA
8.55-9.40GEOGRAFIAJĘZYK NIEMIECKIWFJĘZYK NIEMIECKIRELIGIA
9.50-10.35BIOLOGIAJĘZYK ANGIELSKIWDŻMATEMATYKAJĘZYK POLSKI
10.45-11.30JĘZYK ANGIELSKIMATEMATYKAJĘZYK ANGIELSKIJĘZYK POLSKIJĘZYK POLSKI
11.55-12.40MATEMATYKATECHNIKAJĘZYK POLSKIJĘZYK ANGIELSKIMATEMATYKA
12.50-13.35MATEMATYKAWFTANIEC WSPÓŁCZESNY/PLASTYKARELIGIAJĘZYK ANGIELSKI
13.45-14.30MUZYKAJĘZYK POLSKIPLASTYKA/ŚWIETLICATANIEC WSPÓŁCZESNY/ŚWIETLICAWF
14.35-15.20WFŚWIETLICA/PLASTYKAINFORMATYKA
15.25-16.10
KLASA VIAPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
TANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCY
8.00-8.45HISTORIAJĘZYK POLSKIJĘZYK ANGIELSKIMATEMATYKAJĘZYK POLSKI
8.55-9.40JĘZYK NIEMIECKIJĘZYK POLSKIJĘZYK NIEMIECKIMATEMATYKAJĘZYK ANGIELSKI
9.50-10.35WDŻTANIEC KLASYCZNY/PLASTYKAMATEMATYKABIOLOGIAWF
10.45-11.30RELIGIAHISTORIAWFJĘZYK POLSKIMATEMATYKA
11.55-12.40JĘZYK ANGIELSKIMATEMATYKATECHNIKAGODZINA WYCHOWAWCZAJĘZYK POLSKI
12.50-13.35WFJĘZYK ANGIELSKIINFORMATYKAJĘZYK ANGIELSKIRELIGIA
13.45-14.30TANIEC NOWOCZESNY/PLASTYKAPLASTYKA/ŚWIETLICATANIEC WSPÓŁCZESNY/ŚWIETLICAWFMUZYKA
14.35-15.20GEOGRAFIA
15.25-16.10
KLASA VIBPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
TANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCY
8.00-8.45JĘZYK NIEMIECKITECHNIKAJĘZYK NIEMIECKIJĘZYK POLSKIWDŻ
8.55-9.40HISTORIAHISTORIAJĘZYK POLSKIJĘZYK ANGIELSKIMATEMATYKA
9.50-10.35RELIGIATANIEC KLASYCZNY/PLASTYKAWFRELIGIAJĘZYK POLSKI
10.45-11.30JĘZYK ANGIELSKIJĘZYK ANGIELSKIMATEMATYKAGEOGRAFIAMUZYKA
11.55-12.40WFJĘZYK POLSKIMATEMATYKAWFBIOLOGIA
12.50-13.35MATEMATYKAJĘZYK POLSKIJĘZYK ANGIELSKIMATEMATYKAWF
13.45-14.30TANIEC NOWOCZESNY/PLASTYKAPLASTYKA/ŚWIETLICATANIEC WSPÓŁCZESNY/ŚWIETLICAJĘZYK ANGIELSKI
14.35-15.20INFORMATYKAGODZINA WYCHOWAWCZA
15.25-16.10
KLASA VIIAPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
TANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCY
8.00-8.45WFGEOGRAFIAWFHISTORIABIOLOGIA
8.55-9.40WFMATEMATYKAWFJĘZYK POLSKICHEMIA
9.50-10.35JĘZYK ANGIELSKIJĘZYK POLSKIJĘZYK ANGIELSKIMUZYKAJĘZYK NIEMIECKI
10.45-11.30BIOLOGIATANIEC KLASYCZNY/ŚWIETLICAJĘZYK NIEMIECKITANIEC WSPŁCZESNY/PLASTYKAJĘZYK POLSKI
11.55-12.40MATEMATYKAJĘZYK ANGIELSKIJĘZYK POLSKIMATEMATYKAMATEMATYKA
12.50-13.35CHEMIAFIZYKAJĘZYK POLSKIFIZYKAMATEMATYKA
13.45-14.30INFORMATYKARELIGIAGEOGRAFIAJĘZYK ANGIELSKIJĘZYK ANGIELSKI
14.35-15.20WDŻHISTORIATANIEC NOWOCZESNY/PLASTYKA
15.25-16.10GWPLASTYKA/ŚWIETLICA
KLASA VIIBPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
TANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCY
8.00-8.45WFJĘZYK ANGIELSKIWFJĘZYK ANGIELSKIJĘZYK ANGIELSKI
8.55-9.40WFJĘZYK ANGIELSKIWFJĘZYK ANGIELSKIJĘZYK NIEMIECKI
9.50-10.35MATEMATYKAMUZYKABIOLOGIAHISTORIAMATEMATYKA
10.45-11.30MATEMATYKATANIEC KLASYCZNY/ŚWIETLICAJĘZYK POLSKITANIEC WSPÓŁCZESNY/PLASTYKABIOLOGIA
11.55-12.40HISTORIAFIZYKAJĘZYK NIEMIECKIFIZYKAGW
12.50-13.35WDŻMATEMATYKAMATEMATYKAJĘZYK POLSKIJĘZYK POLSKI
13.45-14.30GEOGRAFIAJĘYK POLSKICHEMIAJĘZYK POLSKICHEMIA
14.35-15.20INFORMATYKAGEOGRAFIATANIEC NOWOCZESNY/PLASTYKA
15.25-16.10RELIGIAPLASTYKA/ŚWIETLICA
KLASA VIIIAPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
PLASTYCYPLASTYCYPLASTYCYPLASTYCYPLASTYCY
8.00-8.45JĘZYK ANGIELSKIWFJĘZYK ANGIELSKIWF
8.55-9.40JĘZYK ANGIELSKIWFJĘZYK ANGIELSKIWFJĘZYK ANGIELSKI
9.50-10.35MATEMATYKAWOSWOSPLASTYKACHEMIA
10.45-11.30MATEMATYKAFIZYKAJĘZYK POLSKIFIZYKARELIGIA
11.55-12.40CHEMIAJĘZYK POLSKIMATEMATYKAJĘZYK POLSKIJĘZYK NIEMIECKI
12.50-13.35JĘZYK POLSKIJĘZYK POLSKIGWMATEMATYKAMATEMATYKA
13.45-14.30BIOLOGIAHISTORIAJĘZYK NIEMIECKIINFORMATYKA
14.35-15.20PLASTYKAGEOGRAFIAEDBHISTORIA
15.25-16.10
KLASA VIIIBPONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
TANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCYTANCERZE/PLASTYCY
7.10-7.55TANIEC NOWOCZESNY/ŚWIETLICA
8.00-8.45CHEMIAWFTANIEC KLASYCZNY/ŚWIETLICAWFMATEMATYKA
8.55-9.40MATEMATYKAWFWOSWFMATEMATYKA
9.50-10.35WOSFIZYKAMATEMATYKAFIZYKAEDB
10.45-11.30JĘZYK POLSKIGEOGRAFIACHEMIABIOLOGIAJĘZYK NIEMIECKI
11.55-12.40JĘZYK POLSKIMATEMATYKAJĘZYK ANGIELSKIPLASTYKATANIEC WSPÓŁCZESNY/ŚWIETLICA
12.50-13.35JĘZYK ANGIELSKIINFORMATYKAJĘZYK NIEMIECKIPLASTYKAJĘZYK POLSKI
13.45-14.30WDŻJĘZYK ANGIELSKIJĘZYK POLSKIJĘZYK POLSKIHISTORIA
14.35-15.20HISTORIARELIGIAGWJĘZYK ANGIELSKIJĘZYK ANGIELSKI
15.25-16.10