+48 957 230 664

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA O PROFILU ARTYSTYCZNYM

Szkoła realizuje programy nauczania w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oparte na podstawie programowej kształcenia ogólnego MEN
oraz dodatkowe autorskie programy nauczania plastyki, muzyki i tańca.

Intro Szkoły

Lokalizacja szkoły