+48 957 230 664

Szkoła Odkrywców Talentów

W tym miejscu umieszczamy informacje z działalności naszej szkoły.

Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu:
dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.

Stanisław Sztaszic

 

plakatmen_szkola_a4_1Zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom potrzebne są różne drogi edukacyjne. Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności.

Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze „diamentów”, a tymi wyłowionymi odpowiednio się zajmie. Odkrywajmy zatem talenty i pasje, rozbudzajmy zainteresowania dzieci i miejmy do tego jak najbardziej pozytywne, przyjazne nastawienie.

Celem programu jest podniesienie poziomu samoświadomości i znajomości systemu edukacji wśród uczniów szkół gimnazjalnych, przekazanie rodzicom informacji jak skutecznie doradzać swoim dzieciom oraz wyposażenie kadry pedagogicznej w narzędzia do efektywnej pracy z uczniami o różnych typach osobowości. Ponadto, program zakłada wsparcie szkół poprzez przeszkolenie

pedagogów/psychologów szkolnych i przekazanie im materiałów wykorzystywanych w projekcie, tak aby placówki objęte wsparciem mogły realizować tego typu zajęcia w kolejnych latach samodzielnie.

Tak kompleksowo skonstruowany program już od lat przyczynia się do rozwiązywania problemów związanych z brakiem świadomości uczniów, ich rodziców i kadry pedagogicznej związanej z kształtowaniem drogi edukacyjno-zawodowej uczniów, oraz do wyrównywania szans dzieci zamieszkujących mniejsze miejscowości oraz tereny wiejskie z dziećmi kształcącymi się w miastach.

Więcej o Fundacji na stronie: www.FundacjaRozwojuTalentow.pl